De Beer Infraservice

Certificaten

Onze certificaten

iso

ISO-9001

Met trots kunnen wij vertellen dat we voldoen aan de eisen voor de NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem voor het aannemen en uitvoeren van grond- en reinigingswerken.

VCA logo

VCA

Onze mensen en onze systemen voldoen aan de eisen van VCA 2017/6.0 voor het uitvoeren van grond- en reinigingswerken. 


Ontwerp zonder titel

KSO

Met het KSO-keurmerk laten wij zien dat ons bedrijf aandacht heeft voor de menselijke maat en dat wij ons inzetten voor het realiseren van een betere en leefbare wereld.

VCA logo (1)

Safety culture ladder

Onze mensen en zijn zich werken veilig. Dat laten we zien door te voldoen aan de eisen van de Safety Culture Ladder, beheerd door NEN. 

CO2-uitstoot

Over het eerste halfjaar van 2023 hebben we opnieuw al onze energiestromen berekend en hebben wij ruim 105.000 liter diesel verbruikt en dat is ruim 30% meer ten opzichte van het eerste half jaar van 2022. Om ons verbruik inzichtelijk te maken stellen we ieder half jaar een ‘CO2 footprint’ op. Een footprint (of voetafdruk) is de berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen die wij als bedrijf uitstoten. Het laat zich vast niet moeilijk raden dat het verbruik van diesel in ons bedrijf de grootste veroorzaker van CO2 is, maar liefst 98% van onze voetafdruk komt door het dieselverbruik van onze machines en materialen.

Onze doelstellingen zijn:
De kwantitatieve doelen voor de komende periode, tot 2023, zijn gebaseerd op de CO2-footprint van 2018 en het CO2-reductieplan.

Het besparingspotentieel betreft:
Scope 1:
▪ 21% reductie op brandstof voor mobiele werktuigen ▪ 21% reductie op brandstof voor zakelijk verkeer
▪ 50% reductie op brandstof voor verwarming

Scope 2:
▪ 100% reductie op elektriciteit ́
▪ 10% reductie op brandstof vervoer privé voertuigen (geïntegreerd in zakelijk verkeer) De CO2-reductiedoelen voor over 3 jaar ten opzichte van 2018 zijn:
▪ 10% reductie CO2-emissies scope 1 per euro omzet
▪ 100%reductie CO2-emissies scope2 per euro omzet

Voortgang:
In de onderstaande grafieken is onze voortgang te zien. Onze voortgang wordt gemeten in ton CO2 per ton omzet. In de grafieken zien we dat de uitstoot in scope 1 flink schommelt en dat we in 2022 ons doel hebben behaald. Echter is deze helaas weer gestegen. Hierdoor hebben we, ten opzichte vanaf ons basisjaar, 1,7% gereduceerd.

Ideeën:
Mochten jullie vragen en of ideeën hebben over ons CO2 beleid, onze deur staat altijd open.

In scope 2 hebben we in 2021 ons doel behaald!
Dit komt door de aanschaf van zonnepanelen op ons dak.

Keurmerk sociale onderneming

De Beer Infra Service

In het toch wat korte bestaan van de Beer Infra Service is het opvallend dat de directie nu al zoveel zaken goed op orde heeft. Niet alleen, bijvoorbeeld,  de contacten met zowel de maatschappij om het bedrijf heen als onderwijsinstellingen die gebruik maken van de stageplekken die het bedrijf te bieden heeft, zijn voor dit jonge bedrijf kenmerkend. Op het gebied van energietransitie zijn voldoende stappen gezet en wordt er naar de toekomst duurzaam gekeken bij de aanschaf van mogelijk nieuwe machines, die geheel of gedeeltelijk geen fossiele brandstoffen gebruiken. Voorbeeld daarvan is de elektrische voeding van de grijper op een van de wagens. De aanschaf van het belendende pand (energie label A), welke ook voorzien kan gaan worden met zonnepanelen en de plannen om de wasplaats en stortplaats van veegafval te integreren zodat een volledig recylebare waterafvalstroom ontstaat worden binnenkort uitgerold. Op alle pijlers van het Keurmerk worden meer dan voldoende punten gescoord die het verantwoorden om de Beer Infra Service een dergelijk score toe te kennen. Een sociaal, maatschappelijk verantwoord bedrijf met een gezonde kijk op de toekomst.

Chat openen
Hallo, wij zijn ook bereikbaar via WhatsApp!